Behörighetstest för A-kursen i franska, spanska och tyska

Vill du läsa A-kursen i spanska, franska eller tyska, men saknar behörighetsgivande betyg (steg 3 från gymnasiet eller våra introduktionskurser)? Institutionen för moderna språk ger dig nu möjlighet att pröva dina kunskaper i språket och därmed bli behörig till de nämnda kurserna.

Så här går det till

  1. Anmäl dig till kursen Spanska A, Franska A eller Tyska A på www.antagning.se senast den 15 april inför höstterminen eller den 15 oktober inför vårterminen.
  2. Invänta mail med information om anmälan till behörighetstestet som skickas ut ca. en vecka efter sista anmälningsdatum.
  3. Anmäl dig till behörighetsestet enligt de instruktioner som anges i mailet.
  4. Genomför behörighetstestet.
  5. Invänta antagningsbesked från Antagningsenheten. Ditt resultat på testet kommer inte att meddelas av Institutionen för moderna språk, utan genom Antagningsenhetens besked om att du är behörig eller obehörig. Observera att behörighet inte automatiskt innebär att du blir antagen till kursen, utan att du kan bli reservplacerad om kursen är översökt.
  6. Följ instruktionerna i antagningsbeskedet om hur du tackar ja till platsen och registrerar dig på kursen.

Behörighetstestet inför höstterminen 2020 äger rum torsdagen den 14 maj 2020 och kommer att ta cirka 3 timmar. I testet kommer läsförståelse, hörförståelse och skriftlig produktion att testas. Testet kommer att ske på distans via länk på grund av det rådande läget. Du kommer att få mer information om de tekniska detaljerna i god tid före provets datum. För att kunna skriva testet behöver du en dator med kamera och internetuppkoppling. Du ska även kunna uppvisa giltig legitimation.

Observera att detta behörighetstest endast prövar den särskilda behörigheten för A-kursen i ämnet spanska, franska eller tyska vid Uppsala universitet och endast för den termin du har sökt till. För att du ska kunna antas till kursen krävs också att du uppfyller de övriga kraven på allmän och särskild behörighet. Möjligheten att göra behörighetstest gäller endast dig som söker kursen inom ordinarie ansökningsomgång. Om du söker kursen via sen anmälan kan du inte göra detta behörighetstest.