Forskarutbildning

Vid Institutionen för moderna språk finns forskarutbildning inom finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk och tyska. Vi är en ganska stor institution, vilket innebär att det också är ett stort antal doktorander och handledare som är involverade i forskarutbildningen.

Såväl språkvetenskapliga som litteraturvetenskapliga avhandlingar skrivs vid institutionen, och den ämnesmässiga mångfalden är mycket stor. I våra doktoranders avhandlingar behandlas de mest skilda teman, med en spännvidd från äldsta tid till nutid.

Så här går det till att söka forskarutbildningen

Kontaktperson i forskarutbildningsfrågor är Torbjörn Söder: studierektor-f@moderna.uu.se (018 - 471 13 20)

Studieplaner

Mer om forskarutbildningen

Anvisningar

Moderna språks doktorandförening (MSD)

Moderna språks doktorandförening (MSD) grundades den 13 november 2003. Alla doktorander vid Institutionen för moderna språk är medlemmar (det vill säga cirka 20 personer). 

Verksamhetens inriktning är att ”representera forskarstuderande vid Institutionen för moderna språk vid Uppsala universitet och främja deras intressen” (stadgar §1).

MSDs mål är att utgöra ett forum inom vilket doktoranderna kan träffas och utbyta tankar, diskutera aktuella doktorandfrågor osv, vilket dels stärker sammanhållningen i doktorandgruppen och gör att doktoranderna lär känna varandra bättre, dels hjälper doktorandrepresentanterna i institutionsstyrelsen att få veta doktorandernas åsikter.

Styrelse HT16-VT17:

  • Ordförande: Hanna Henryson
  • Vice ordförande: vakant
  • Sekreterare: Sebastian Cöllen
  • Kassör: Tünde Blomqvist

Verksamhet:

  • Representation i institutionsstyrelsen
  • Kontakt med studierektor för FoU
  • Tvärvetenskapliga informella seminarier (exempelvis med gästföreläsare)
  • Doktorandfika då och då, t ex inför styrelsemöten eller när något viktigt behöver diskuteras