Fristående kurser

Institutionen för moderna språk erbjuder över 150 kurser i 16 språk. Bland dem finns också kurser i språkrelaterade ämnen som litteraturvetenskap, kulturhistoria och idéhistoria. Vi har kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I många av våra språk finns både mer omfattande kurser på helfart eller halvfart och även kortare kurser.

För att läsa franska, spanska eller tyska på A-nivå måste du ha behörighet i respektive språk från gymnasiet eller godkänt resultat på ett behörighetstest. Du kan också läsa en introduktionskurs. För A-kurser i övriga språk krävs inga förkunskaper.

Många av kurserna kan du läsa på distans, oberoende av var i världen du befinner dig.

Sök

Senast uppdaterad: 2022-03-17