Finsk-ugriska språk 2020/2021

Finsk-ugriska språk är huvudområdet på avancerad nivå. På grundnivå är kurserna i finsk-ugriska språk uppdelade i estniska, finska, samiska och ungerska. Se dessa rubriker.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31