Finsk-ugriska språk 2022/2023

Kurslista

Lista över kurser.

Finsk-ugriska språk

Lista över kurser inom Finsk-ugriska språk.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31

Om ämnet

Finsk-ugriska språk är huvudområdet på avancerad nivå. På grundnivå är kurserna i finsk-ugriska språk uppdelade i estniska, finska, samiska och ungerska. Se dessa rubriker.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31