Samiska 2022/2023

Om ämnet

Cirka 50 000 människor i Finland, Norge, Sverige och Ryssland talar samiska. Samiskan är ett av de tre språk som talats i vårt land sedan urminnes tider. I Sverige räknar man förutom nordsamiskan, lulesamiska och sydsamiska som huvuddialekter. Eftersom samiska talas över ett så stort område - från Idre i Dalarna till Kolahalvön - är skillnaderna mellan dialekterna stora. En nord- och en sydsame kan normalt inte förstå varandras språk.

Språket har levt som talspråk under århundraden, och det är först under senare årtionden som det samiska skriftspråket utvecklats. Något gemensamt samiskt skriftspråk för alla dialekter finns inte. Bokutgivningen, mest på nordsamiska, är i dag betydande. När samiskan nu börjat användas som undervisningsspråk råder stor brist på läromedel på samiska, liksom på lärare. Den rika samiska språkskatten och folkkulturen utgör ett vitt forskningsfält.

Kurserna i samiska förmedlar kunskapen om ett annorlunda levnadssätt under hårda betingelser. Människornas anpassning till den kärva miljön avtecknas naturligtvis i språket. Samiskan har ett väl utvecklat avledningssystem som nu utnyttjas för att bilda ord som inte behövdes i det gamla samiska samhället.

Kurser på avancerad nivå finns under rubriken Finsk-ugriska språk.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31