Estniska A, 30 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, Kvällstid, 50 %, Distans

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-58126 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt med uppgifterna via universitetets lärplattform. Seminarierna ges i form av videokonferenser på kvällstid. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet.

  Antal obligatoriska träffar: 0

  Antal frivilliga träffar: 0

  Registrering: 29 juli 2021 – 26 augusti 2021

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Detta är en kurs för dig som vill lära dig grunderna i grannspråket estniska. Estland är så mycket mera än en grannstat med mångsidiga nutida och historiska band till Sverige. Det är lätt att fascineras av det livliga och mångskiftande kulturlivet, de många möjligheterna som landet erbjuder eller den rika folkdiktningen som formats av landets läge mellan öst och väst.

Kursen vänder sig i första hand till nybörjare i språket. Den är brett upplagd och ger en introduktion till estniskt uttal, ordförråd och språkstruktur. Språkstrukturen, ordförrådet och den praktiska språkfärdigheten är stommen i de tre delkurserna Estniskans grunder, Estniska språksystemet och Färdighetsträning som omfattar 7,5 högskolepoäng vardera. Kursen Estniska A innehåller också delkursen Estlandskunskap I (7,5 hp) som ger en översikt över Estlands geografi, natur, befolkning, staten, det politiska systemet, ekonomin, utbildningsväsendet och kulturen.

Estniska A är en nätbaserad kurs som går på halvfart. Den börjar på höstterminen och löper över hela läsåret. De praktiska momenten övas kontinuerligt under regelbundna veckoträffar över nätet.

Mer information

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31