Våra språk och kurser

Institutionen för moderna språk erbjuder mer än 140 kurser i femton olika språk. Våra ämnesområden är albanska, finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk och tyska. Här finns utbildning på grund- och avancerad nivå såväl som på forskarnivå. Varje år läser omkring 1600 studenter någon av våra kurser.

Välj den kurs som intresserar dig och som du har behörighet till. I många av våra språk finns det både mera omfattande kurser (på hel- eller halvfart) och lite mindre kurser. För en A-kurs i franska, italienska, spanska eller tyska behöver du behörighet i språket från gymnasiet (om du inte har det kan du pröva dina kunskaper i språket eller välja en introduktionskurs i de ämnena) - i övriga språk kräver A-nivån inga förkunskaper i språket. Många kurser är IT-distanskurser, som du kan läsa oberoende av var i världen du befinner dig.