Kursplan för Nordsamiska I

North Saami I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SM005
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2007
 • Behörighet: Sv B/Sv2 B
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursen ingår även som delkurs i Nordsamiska A. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsstyrelsens utbildningsnämnd 1977-05-13 och senast reviderad av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Mål

Kursen innehåller en översikt över nordsamiskans grammatiska struktur, grundläggande grammatiska terminologi, enklare tal-, läs-, och skrivövningar samt inlärning av ett visst basordförråd.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• behärska grammatiska grundbegrepp och central grammatisk terminologi
• vara förtrogen med nordsamiskans uttal samt fonologiska och ortografiska system
• ha god kännedom om alla stamtypers absoluta deklination och konjugation av alla former baserade på presenssystemet samt vissa verbalnomina

Innehåll

Genomgång av allmän lingvistisk terminologi och av den allmänna fonetikens grunder och terminologi. Nordsamiskans uttal och fonologiska system. Grundlig genomgång av alla stamtypers deklination och konjugationen av alla former baserade på presenssystemet samt vissa verbalnomina. Analys av 5 sidor valda texter. Elementära formläreövningar.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels en avslutande skriftlig tentamen.

Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser första terminens studier i nordsamiska.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Nordsamiska A.
Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2007

Delkurs 1. Nordsamiska 1, 5 poäng

 • Dahl, Östen Grammatik.

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Florby, Gunilla; Fält, Erik Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier

  2. uppl.: Uppsala: Scripta textproduktion, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Guttorm, Inga; Jernsletten, Johan; Nickel, Klaus Peter Davvin : nybörjarkurs i nordsamiska. 1

  Stockholm: Utbildningsradion, 1983

  Se bibliotekets söktjänst

 • Guttorm, Inga; Jernsletten, Johan; Nickel, Klaus Peter Davvin : nybörjarkurs i nordsamiska. 2

  Stockholm: Utbildningsradion, 1984

  Se bibliotekets söktjänst

 • Guttorm, Inga; Jernsletten, Johan; Nickel, Klaus Peter Davvin : nybörjarkurs i nordsamiska. 3

  Stockholm: Utbildningsradion, 1984

  Se bibliotekets söktjänst

 • Larsson, Lars-Gunnar Nordsamiskans grunder

  Finsk-ugriska institutionen, Uppsala: 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lundström-Holmberg, Eva; Trampe, Peter af Elementär fonetik : en kurs i artikulatorisk fonetik

  [Ny utg.]: Lund: Studentlitteratur, 1987

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sammallahti, Pekka; Rydving, Håkan Nordsamiskt basordförråd.

  2. uppl.: Uppsala: Uppsala universitet, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svonni, Mikael Samiskans struktur. En beskrivning av nordsamiskans fonologi och böjningsmorfologi.

  Samiska institutionen, Umeå: 1992

  Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur:

 • Guttorm, Inga; Jernsletten, Johan; Nickel, Klaus Peter Davvin : nybörjarkurs i nordsamiska. 4

  Stockholm: Utbildningsradion, 1985

  Liten grammatik i: Davvin : nybörjarkurs i nordsamiska. 4, ; , s. 219-249.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nickel, Klaus Peter Samisk grammatikk

  Oslo: Universitetsforlaget, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

Ordböcker: