Lärarprogrammet - franska, spanska och tyska

Välkommen till inriktningarna Franska, Spanska och Tyska inom Lärarprogrammet!

De två första terminernas studier i respektive språkämne omfattar följande kurser:


Utlandsstudier (7,5 hp)

Franska B3
Delkurs 4: (preliminärt fr.o.m. vecka 36 t.o.m. vecka 39)
Läs mer här!

Spanska B3
Delkurs 4: (vecka 40 t.o.m. vecka 43)
Läs mer här!

Tyska B5
Delkurs 5 studeras vid universitetet i Tübingen i Sydtyskland. Under fem veckor i Tübingen (vecka 36-40) går du en intensiv språkkurs med tonvikt på realia och praktisk språkfärdighet. Dessutom ingår skolbesök.
 

Begäran av skolplacering för Verksamhetsförlagd utbildning,  VFUIII

Inför din VFU III ska du efter andra antagningen begära VFU via Min VFU på VFU-kursens/kursernas sida i Studium. Detta för att kommunens VFU-samordnare får tid på sig att hitta en så lämplig VFU-plats som möjligt åt dig. Detta gäller även dig som är antagen med villkor. Observera att VFU-begäran ska ske inom angiven tidsram oavsett om din VFU ligger tidigt eller sent på terminen. Studenter som läser två VFU-kurser under samma termin behöver begära VFU för båda kurserna. Du hittar alla aktuella datum och viktig information på VFU-kursens sida i Studium.

Dessutom finns all viktig VFU-information samt kontaktuppgifter till VFU-enheten på www.uu.se/lararstudent → VFU.

VFU-kursplaner


Ämnesfördjupningar i respektive språk

Senast uppdaterad: 2023-08-17