Program på avancerad nivå

Institutionen för moderna språk erbjuder tre egna program på avancerad nivå. Vi ansvarar också för delkurser i Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier som du kan läsa på Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier.

För att påbörja ett program på avancerad nivå krävs att du uppfyller behörighetskrav, bland annat att du har en relevant kandidatexamen. I utbildningskatalogen ser du vilka krav som gäller för respektive program.

Masterprogram i språk, 120 hp

Programmet har tolv inriktningar och ger dig tillgång till Sveriges bredaste utbud av språk och språkrelaterade ämnen. Utbildningen omfattar fyra terminers studier och består av kurser och självständiga arbeten. Under första året ingår även en arbetslivsinriktad seminarieserie och organiserade studiebesök. Du väljer ett eller flera huvudområden att fördjupa dig inom, till exempel språk, litteratur och lingvistik.

Masterprogram i ryska språket i internationella relationer, 120 HP

Under hela utbildningen utvecklar du dina analytiska och kommunikativa färdigheter i ryska språket genom analys av texter med kulturhistoriskt, ekonomiskt, juridiskt och politiskt innehåll. Du tillägnar dig också fördjupade kunskaper om det ryska samhällets utveckling, det ryska medielandskapet, den officiella retoriken och den politiska diskursen i landet. Du tränas i att granska den ryska officiella och inofficiella diskursen samt ryskt multimedialt material utifrån aktuella identitetspolitiska och minnespolitiska kontexter. För att ytterligare fördjupa dina språkliga färdigheter och  områdeskompetens kan du tillbringa en termin i Ryssland.

Masterprogram i tysklandsstudier, 120 HP

Programmet har två inriktningar, humaniora och interkulturell didaktik. 

Inom humaniorainriktningens termin ett och två läser du tyska och breddningskurser. Under termin tre och fyra specialiserar du dig i ditt huvudområde. En del av studierna genomförs vid ett tyskt universitet.

Inom inriktningen mot interkulturell didaktik lär du dig att planera och analysera undervisning i tyska i en mångkulturell miljö, att reflektera kring undervisningen samt att genomföra och beforska den. De två första terminerna studerar du i Uppsala och de två avslutande i Bochum. I programmet ingår praktik på universitet, skolor och myndigheter i Sverige och Tyskland

Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier, 120 HP

Masterprogrammet i Rysslands- och Eurasienstudier erbjuder ett unikt tillfälle att studera Ryssland och det post-sovjetiska området samtidigt som du lär dig ryska. Programmet har en internationell profil och förbereder dig för en karriär som analytiker inom privat och offentlig sektor, både i Sverige och utomlands. En examen kvalificerar dig också för att söka forskarutbildning inom humaniora eller samhällsvetenskap.

Programmet ges av Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier.