Program på grundnivå

Du kan läsa institutionens språk på grundnivå inom språkvetarprogrammet, ämneslärarprogrammet och ekonomie kandidatprogrammet. Dessa program ges av andra institutioner men institutionen för moderna språk ansvarar för kurserna i våra språk. 

Språkvetarprogrammet, 180 hp

Språkvetarprogrammet riktar sig till dig som har ett genuint språkintresse. Under utbildningen utvecklar du gedigna kunskaper i ett eller flera språk samt övergripande kunskaper om språkvetenskap. Du har stor frihet att själv forma din utbildning. Vad blir du efter att ha läst Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet? Informatör, förlagsassistent, redaktör, språkforskare, språkvårdare, undertextare eller översättare är några exempel på tidigare studenters yrkesvägar.

Språkvetarprogrammet ges av institutionen för nordiska språk.

Spåkvetarprogrammet i utbildningskatalogen.

Ämneslärarprogrammet, 330 hp

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna.

Institutionen för moderna språk ansvarar för inriktningarna franska, spanska och tyska på ämneslärarprogrammet.

Ämneslärarprogrammet ges av fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Ämneslärarprogrammet i utbildningskatalogen

Ekonomie kandidatprogrammet, 180 hp

Ekonomer behövs i alla delar av samhället, i såväl stora som små företag, och i privat och offentlig sektor. Studerar du på ekonomie kandidatprogrammet får du en bred utbildning och många karriärmöjligheter. Du kan arbeta med redovisning, budgetering och revision, inom marknadsföring, försäljning och inköp, med utredningsarbete inom företag och organisationer. Många väljer också att driva egna företag.

Du kan läsa institutionens språk som biområde, upp till 45 hp.

Ekonomie kandidatprogrammet ges av företagsekonomiska institutionen.

Ekonomie kandidatprogrammet i utbildningskatalogen.