Studera utomlands

Som student vid Institutionen för moderna språk har du goda möjligheter att tillbringa en tid utomlands, både inom några av våra egna kurser och som utbytesstudent.

Ta chansen att åka utomlands under din studietid. Du kommer att märka hur fort dina språkkunskaper förbättras när du omges av språket och du kommer att uppleva hur spännande det är att på allvar komma in i ett annat lands kultur och samhälle – samtidigt som du läser intressanta och relevanta universitetskurser. Du får nya insikter, nya perspektiv och förmodligen minnen för livet!

Utlandsvistelse inom institutionens kurser

På några av institutionens kurser finns möjlighet till utlandsvistelse

Italienska

I kursen Italienska B kan en två veckors kurs i Bologna, Italien ingå.

Spanska

Inom Spanska B finns möjlighet att läsa delkursen "Det spanska språkets historia och variation" i Sevilla, Spanien.

Tyska

Tyska A och Tyska B kan läsas helt och hållet i institutionens regi i Freiburg, Tyskland.

Ämneslärarprogrammet

Studerar du på ämneslärarprogrammet med någon av inriktningarna franskaspanska eller tyska ingår också en utlandsvistelse på B-nivå.

Utbytesstudier

Du som har läst minst 60 hp i ett språk, studerar på heltid vid Uppsala universitet och har för avsikt att ta ut en examen här kan ansöka om utbytesstudier. Det finns två olika sätt att åka på utbyte: antingen via institutionen, som har ämnesspecifika utbytesavtal, eller via enheten för internationell mobilitet, som handlägger de universitetsgemensamma utbytesavtalen.

Läs mer på universitetets sidor om utlandsstudier om du är intresserad av de universitetsgemensamma utbytesavtalen.

Utbyte via institutionens avtal

Institutionen för moderna språk har utbytesavtal med följande universitet.

Franska

Italienska

Polska

Spanska

Tyska

Krav på språkkunskaper

Eftersom du kommer att studera på universitetsnivå krävs goda kunskaper i respektive språk. Flera av våra partneruniversitet kräver att utbytesstudenter har ett formellt certifikat på en viss språknivå enligt den europeiska referensramen, det måste du i så fall ha redan när du söker. För studier på andra universitet gäller att du ska ha läst 60 hp innan du åker (utöver eventuell introduktionskurs). Det går att få undantag från kravet på 60 hp om vi bedömer att du har tillräckliga språkkunskaper redan efter A-kursen.

Ofta kan du läsa kurser som kan ingå i en C- eller D-kurs, men valet av kurser måste då ske i samråd med ämnessamordnare på institutionen.

Ansökan

Du ansöker om utbytesstudier genom att skicka en intresseanmälan till institutionens studievägledare. Kontakta gärna studievägledaren så tidigt som möjligt om du är intresserad av ämnesspecifika utbyten.

Fyll i, skriv ut och signera intresseanmälan. Det färdiga dokumentet mailar du till institutionens studievägledare.

Intresseanmälan för utbytesstudier (PDF)

Sista datum att söka:

  • 1 oktober för utbytesstudier under följande vårtermin
  • 1 april för utbytesstudier under följande hösttermin

Mejla studievägledaren på studievagledare@moderna.uu.se

Stipendier, CSN och försäkring

Senast uppdaterad: 2022-03-07