Studera utomlands

Som student vid Institutionen för moderna språk har du goda möjligheter att tillbringa en tid utomlands, både inom några av våra egna kurser och som utbytesstudent.

Ta chansen att åka utomlands under din studietid! Du kommer att märka hur fort dina språkkunskaper förbättras när du omges av språket hela tiden (och tvingas använda det i alla sammanhang!) och du kommer att uppleva hur spännande det är att på allvar komma in i kulturen och samhället i det land där det språk du studerar talas – samtidigt som du läser intressanta och relevanta universitetskurser. Du får nya insikter och nya perspektiv – och förmodligen minnen för livet!

Utlandsvistelse inom Moderna språks kurser

På några av institutionens kurser finns möjlighet till utlandsvistelse: Tyska A och Tyska B kan läsas helt och hållet på plats i Tyskland (Freiburg), i institutionens egen regi. Inom Spanska B finns möjlighet att läsa delkursen Det spanska språkets historia och variation i Spanien (Sevilla). På Italienska B kan en två veckors kurs i Italien (Bologna) ingå. Studerar du på lärarprogrammet ingår också några veckors utlandsvistelse på B-nivån i franska, spanska och tyska.

Utbytesstudier

Du som har läst minst 60 hp i ett språk, studerar på heltid vid Uppsala universitet och har för avsikt att ta ut en examen här kan ansöka om utbytesstudier. Det finns två olika sätt att åka på utbyte: antingen åker man via institutionen, som har ämnesspecifika utbytesavtal, eller så åker man via Internationella kansliet, som handlägger de universitetsgemensamma utbytesavtalen. Läs mer på universitetets sidor om utlandsstudier om du är intresserad av de universitetsgemensamma utbytesavtalen.

Utbyte via Moderna språks ämnesspecifika avtal

Institutionen har ämnesspecifika avtal med Frankrike (Lyon, Paris LÄS MER HÄR!), Italien (Milano, Venedig), Spanien (Valencia) och Tyskland (Berlin, Düsseldorf, Erlangen-Nürnberg, Freiburg, Tübingen).  För att åka på utbyte via de ämnesspecifika avtalen krävs goda kunskaper i respektive språk (minst 60 hp) eftersom man studerar på universitetsnivå i värdlandet med respektive språk som undervisningsspråk. Ofta kan man läsa kurser som kan ingå i en C- eller D-kurs, men valet av kurser måste då ske i samråd med ämnessamordnare på institutionen. Efter att man har fått en utbytesplats kan man även ansöka om Erasmusstipendium på Internationella kansliet.

Vid intresse för ämnesspecifika utbyten, kontakta studievägledarna: studievagledare@moderna.uu.se