Tyska i Freiburg

Tyska A1 och tyska B1 i Freiburg

Datum

Tyska A1 pågår under ordinarie hösttermin. Tyska B1 pågår under ordinarie vårtermin. Kurserna börjar med ankomstinformation i institutionens undervisningslokal i Freiburg.

För Uppsala universitet gäller att höstterminen påbörjas den måndag som infaller mellan 28 augusti och 3 september och pågår i 20 veckor. Vårterminen påbörjas den måndag som infaller 20 veckor efter höstterminens början och pågår i 20 veckor.

Förkunskapskrav

För att vara behörig till A-kursen krävs att du har allmän behörighet till högskolestudier och förkunskaper i tyska motsvarande lägst steg 3 från gymnasiet, alternativt att du har gått Introduktionskurs I och II i tyska.

För att vara behörig till B-kursen krävs att du har minst 22,5 hp från A-kursen i tyska.

Anmälan

Anmäl dig till kurserna på www.antagning.se. Sök efter Tyska A1 respektive Tyska B1 vid Uppsala universitet och anmäl dig till alternativet med "Studieort: Tyskland".

Ytterligare information

Du som blir antagen till A-kursen respektive B-kursen kommer att få ett utskick per mejl från oss i andra halvan av juli respektive i slutet av december med ytterligare information.

Uppsala universitet i Freiburg

Du som läser kursen i Freiburg är inskriven vid Uppsala universitet och inne i det svenska systemet hela terminen. Under en termin i Freiburg läser du 30 högskolepoäng. Undervisningslokalen är mycket centralt belägen.

Boende

Antagna studenter bör i god tid ordna sitt boende. I Freiburg finns olika boendealternativ som Wohngemeinschaft (delat boende), studentrum eller boende hos privata uthyrare. Institutionen tillhandahåller råd och tips kring detta.

Resor

Du tar dig själv till Freiburg, som ligger i sydvästra Tyskland, på egen bekostnad. Du som får studiemedel kan ansöka om merkostnadslån från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) för extra kostnader i samband med resan till studieorten. Läs mer på https://www.csn.se/.

Det finns flera resealternativ:

  • Tåg hela vägen
  • Flyg till Baden-Baden (närmast och billigast (?) med Ryanair som flyger 2 ggr/vecka), Frankfurt, Zürich eller Basel-Mulhouse och därifrån tåg respektive buss till Freiburg.

OBS! Det finns flera städer som heter Freiburg. Leta alltså efter Freiburg im Breisgau / Freiburg i.Br. på respektive hemsida.

Studiemedel

Eftersom kursen ges av Uppsala universitet söker du studiemedel för vanliga svenska studier trots att kursen är förlagd till Freiburg.

Försäkring och sjukvård

Under din studietid utomlands är du försäkrad genom Kammarkollegiets försäkring Student UT. Du hittar villkor för försäkringen på Kammarkollegiets webbplats https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/forsakring-och-riskhantering/forsakringar-for-studier-och-utlandska-besokare/utresande-utbytesstudenter-student-ut

Du ansvarar själv för ditt försäkringsskydd utöver Kammarkollegiets försäkring.

Vi rekommenderar att du beställer ett europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kortet) från Försäkringskassan https://www.forsakringskassan.se/privatperson/resa-arbeta-flytta-studera-eller-fa-vard-utomlands/resa-utomlands/eu-kortet---for-en-sakrare-sjukvard-utomlands

EU-kortet ger dig rätt till sjukvård och tandvård på samma villkor som de som bor i Tyskland.

Se också gärna Utrikesdepartementets reseinformation ​https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/

Senast uppdaterad: 2023-08-10