Utlandsstudier inom ämneslärarprogrammet i franska

Kursen Utlandsstudier, VFU, 7,5 hp alternativt Skola och lärande i ett målspråksland, 7,5 hp, studeras vid Centre de linguistique appliquée vid universitetet i Besançon i Frankrike. Du tillbringar cirka fyra veckor i Besançon och under den tiden får du möjlighet att välja bland ett stort antal kurser som behandlar olika aspekter av undervisningen i franska som främmande språk. Dessutom ingår skolbesök och utflykter i staden och dess omgivningar. Du kommer att bo i familj vilket ger ytterligare tillfällen att praktisera språket och samtidigt lära känna det franska samhället. Examinationen sker i form av ett PM där du diskuterar dina erfarenheter av vistelsen i Besançon.

Information

Viktig muntlig information meddelas i samband med registreringstillfället i Campus Engelska parken, Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3L eller vid ett informationstillfälle specifikt om den utlandsförlagda kursen som ordnas i början av terminen.

Särskilt ansvarig för franskan inom ämneslärarutbildningen är Charlotte Lindgren, universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot franska.

Ämnessamordnare i franska är Gunilla Ransbo.

Kursen

Kursen anordnas av Centre de linguistique appliquée vid universitetet i Besançon i Frankrike som är specialiserat på franska som främmande språk, lärarutbildning och didaktik.

Datum

Kursen pågår preliminärt vecka 40 till 43.

Resor

Charlotte Lindgren (som har särskilt ansvar för franskan inom ämneslärarutbildningen) bokar biljetter i början av terminen. Resan innefattar en tur- och returbiljett mellan Uppsala och den utländska studieorten med flyg och flygbuss eller tåg motsvarande billigaste alternativ. Man flyger vanligen från Arlanda till Paris och tar sedan ett TGV-tåg till Besançon. Om du reser från annan ort än Uppsala utgår ersättning endast för högst samma belopp som för resorna mellan Uppsala och Besançon. Eventuella ombokningar gör och betalar du själv.

Boende

Du kommer att få kontaktuppgifter till din värd före avresan och vi rekommenderar starkt att du kontaktar denne per telefon eller e-post så att hen vet när du kommer. Det är viktigt eftersom missförstånd kan få obehagliga konsekvenser som att du har fel adress, att ingen är hemma när du anländer eller att din värd sover när du kommer fram.

Uppsala universitet betalar dina logikostnader under den fastställda studieperioden. I undantagsfall kan en student tillåtas att boka eget logi; då utgår ersättning för högst samma belopp som för det logi som bokas av universitetet.

FÖRSÄKRING & SJUKVÅRD

Under din studietid utomlands är du försäkrad genom Kammarkollegiets försäkring Student UT. Du hittar villkor för försäkringen på Kammarkollegiets webbplats.

Du ansvarar själv för ditt försäkringsskydd utöver Kammarkollegiets försäkring. 

Vi rekommenderar att du beställer ett europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kortet) från Försäkringskassan. EU-kortet ger dig rätt till sjukvård och tandvård på samma villkor som de som bor i landet.

Se också gärna Utrikesdepartementets reseinformation.


 

Senast uppdaterad: 2022-04-11