Utlandsstudier inom lärarprogrammet i franska

Kursen Utlandsstudier, VFU, 7,5 hp alternativt Skola och lärande i ett målspråksland, 7,5 hp, studeras vid Centre de linguistique appliquée vid universitetet i Besançon i Frankrike. Du tillbringar ca 4 veckor i Besançon och under den tiden får du möjlighet att välja bland ett stort antal kurser som behandlar olika aspekter av undervisningen i franska som främmande språk. Dessutom ingår skolbesök och utflykter i staden och dess omgivningar. Du kommer att bo i familj vilket ger ytterligare tillfällen att praktisera språket och samtidigt lära känna det franska samhället. Examinationen sker i form av ett PM där du diskuterar dina erfarenheter av vistelsen i Besançon.

Info

Viktig muntlig information meddelas i samband med registreringstillfället i Engelska parken, Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3L eller vid ett informationstillfälle specifikt om den utlandsförlagda kursen som ordnas i början av terminen.

Kursen

Kursen anordnas av Centre de linguistique appliquée vid universitetet i Besançon i Frankrike (http://cla.univ-fcomte.fr/) som är specialiserad på franska som främmande språk, lärarutbildning och didaktik.
  Kursavgiften betalas av Uppsala universitet.

Datum

Kursen pågår vecka 41 t.o.m. vecka 44 2019.

Resan

Resekostnaden betalas av den studerande i form av ett schablonbelopp på 2600 kr. Universitetet skickar efter kursens slut en faktura till var och en. Övriga resekostnader betalas av Uppsala universitet. Resan innefattar en tur- och returbiljett mellan Uppsala och den utländska studieorten med flyg, flygbuss och/eller tåg motsvarande billigaste alternativ. Man flyger vanligen Arlanda-Paris och sedan med TGV till Besançon. Om den studerande reser från annan ort än Uppsala utgår ersättning endast för högst samma belopp som för resorna mellan Uppsala och den utländska studieorten.

Färdbiljetter bokas genom Lingmerths Resebyrå AB, tel 010-122 68 88 av ämnessamordnare i början av terminen.

Resebyrån sänder sedan en faktura ställd till Institutionen för moderna språk. Referens: 545.
Ev. ombokningar görs och betalas av den studerande.

Boende

Den studerande kommer att få adress och telefonnummer till sin värdfamilj före avresan och bör då kontakta vederbörande per telefon eller mejl så att han/hon vet när den studerande kommer. Logikostnaderna för boende värdfamilj under den fastställda studieperioden i Besançon betalas av Uppsala universitet.

Försäkringar

Försäkringsskyddet under utlandsvistelsen får var och en själv se över. Ett europeiskt sjukförsäkringskort kan beställas genom Försäkringskassan. Har du kortet med dig får du akut sjukvård på samma villkor som landets invånare, och du slipper ligga ute med pengar för stora sjukvårdskostnader.

Sedan 2011 finns Student UT-försäkringen, statens försäkring för studenter antagna vid svenska universitet och högskolor och som studerar eller praktiserar utomlands. Läs villkor på Kammarkollegiets webbplats.

Det kan vara även vara bra att se över den reseförsäkring som ingår i hemförsäkringen och ta med ett intyg på denna.

Se också gärna Utrikesdepartementets information till dig som reser utomlands.